Kamarai hozzájárulás

2022. február. 18. | Pénzügyek

A kamarai hozzájárulást 2022. január 1-jétől már nem a vállalkozás székhelye szerinti területi kamara, hanem az országos kamara, azaz a Magyar Kereskedelmi és Iparkamararészére kell megfizetni.

Fizetési információk:

Kedvezményezett: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

Bankszámlaszám: 12100011-10639683 (Gránit Bank)

Fizetendő: 5.000 Ft

Közlemény: vállalkozás 11 számjegyű adószáma

Határidó: adott év mácius 31.

A fennálló tartozásokat ez a változás nem érinti, azaz a 2021. december 31-ét megelőző időszakra vonatkozó esetleges hátralékot a székhely szerint illetékes területi kereskedelmi és iparkamara felé kell rendezni.
(A meg nem fizetett kamarai hozzájárulás köztartozás, amelyet a NAV adók módjára hajt be.)

A kamarai tagság minden vállalkozás és egyéni vállalkozó számára kötelező

A kamarai nyilvántartásba való bejegyzést a székhely szerint illetékes területi gazdasági kamaránál kell kérni.

Cégbejegyzésre kötelezett gazdálkodó szervezetek: 

 • a cégjegyzékbe való bejegyzését követő 15 munkanapon belül.

Egyéni vállalkozók:

 • az egyéni vállalkozási tevékenysége megkezdésének bejelentésével egyidejűleg.

A kamarai bejegyzés folyamata

1. Űrlap benyújtása:

 • a kamarai adatokat tartalmazó adatlapot kitöltve és cégszerűen aláírva
 • a székhely szerint illetékes területi gazdasági kamaránál
 • elektronikusan vagy papíralapon

2. A szükséges adatok:

 • név;
 • székhely, telephely(ek), fióktelep(ek);
 • főtevékenység, ténylegesen végzett tevékenység(ek);
 • adószám;
 • bankszámlaszám(ok);
 • a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti besorolás;
 • elektronikus elérhetőségek (e-mail, honlap);
 • a törvényes képviselő, és – önkéntes adatszolgáltatás alapján, a gazdálkodó szervezet erre irányuló kérelme esetén – a kamarai kapcsolattartásra jogosult személy neve és elérhetőségei.

Megj.: a beszedett kamarai hozzájárulás 90%-a a területi kamarai hálózathoz kerül, és a kamarai tevékenységek, illetve szolgáltatások pénzügyi fedezetét biztosítja.


Kamarai hozzájárulást meghatározó jogszabály: a gazdasági kamarákról szóló 1999, évi CXXI. törvény
További információk: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

Cikkek témánként

Korábbi bejegyzések